مرحله اصفهان مدیریت شورای شهر زاینده رود

مرحله: اصفهان مدیریت شورای شهر زاینده رود شهر اصفهان رییس جمهور اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نجفی از قالیباف شکایت کند / میرزایی‌ نیکو

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: هزینه کرد منابع شهرداری در بعضی محل های خاص با توجیه کمک به امور مذهبی قابل قبول نیست و مجلس به طور کلی راجع به عملکرد میدیریت دوران

نجفی از قالیباف شکایت کند / میرزایی‌ نیکو

میرزایی نیکو: نجفی از قالیباف شکایت کند

عبارات مهم : ایران

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: هزینه کرد منابع شهرداری در بعضی محل های خاص با توجیه کمک به امور مذهبی قابل قبول نیست و مجلس به طور کلی راجع به عملکرد میدیریت دوران قبلی شهرداری مصر به انجام تحقیق و تفحص است.

قاسم میرزایی نکو، راجع به گزارش نجفی، شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به هزینه کرد منابع شهرداری در دوران گذشته به خبرآنلاین گفت: به طور کلی عنوان منابع مالی و هزینه کرد آن ها و مباحثی از قبیل واگذاری پروژه های عمرانی و یا کمک هایی تحت عناوین کمک به نهادهای فرهنگی، مساجد و هیات های مذهبی ابهامات جدی دارد.

نجفی از قالیباف شکایت کند / میرزایی‌ نیکو

وی ادامه داد: در گزارش آقای نجفی عنوان کمک به نهادهای فرهنگی خاص و هزینه کرد خارج از چهارچوب و اصول جهت بعضی مراسم های مذهبی و حسینه ها مطرح شده است است.

نماینده دماوند و فیروزکوه با انتقاد از این رویه کمک ها در دوران مدیریت سابق شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: به طور مثال زیر امامزاده ای در ونک سونا و استخر و جکوزی ساخته شده است و ۳۰ میلیارد جهت آن هزینه شده است است.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: هزینه کرد منابع شهرداری در بعضی محل های خاص با توجیه کمک به امور مذهبی قابل قبول نیست و مجلس به طور کلی راجع به عملکرد میدیریت دوران

میرزایی نکو تاکید کرد: امام زاده چه نیازی به چنین تشکیلات و ساخت و سازی داشته است و از اساس ساخت یک استخر و جکوزی نباید این رقم هزینه بر می داشته است این دست از سوالات جهت مجلس و مردم جدی است و انتظار داریم کلیه این موارد به صورت براق پیگیری شود و جزییات آن مورد پیگیری اداری و حقوقی قرار بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری حقوقی در این خصوص گفت : مرجع قانونی و قضایی باید به این پرسشها پیگیری کند و راهشان این است که این گزارش را با مصداق ها به مرجع قضایی ارائه دهد و حتی شکایت رسمی به مرجع قضایی داشته باشد.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که کمیته متشکل از اعضای فراکسیون امید پیگیر طرح دوباره عنوان تحقیق و تفحص از دوران مدیریت سابق شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند، گفت: تصور می کنم مجلس باید در این زمینه ورود مجدد داشته باشد و این تحقیق و تفحص انجام شود.

نجفی از قالیباف شکایت کند / میرزایی‌ نیکو

عضو فراکسیون امید گفت: در حال حاضر این کمیته در حال پیگیری امور جهت جمع آوری ادله محکم جهت انجام تحقیق و تفحص است و تلاش داریم این تخلفات را به صورت روشن و مشخص و بین گردآوری کنیم تا در کمیسیون مربوطه و صحن مجلس نیز رای آوری داشته باشد.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs