مرحله اصفهان مدیریت شورای شهر زاینده رود

مرحله: اصفهان مدیریت شورای شهر زاینده رود شهر اصفهان رییس جمهور اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واکنش عارف به ویدیو برخورد گشت ارشاد

رئیس فراکسیون امید در یادداشت کوتاهی در کانال تلگرامی خود با اظهار تاسف از برخورد ماموران گشت ارشاد با یک زن خواستار برخورد جدی وزارت کشور و نیروی انتظامی با خا

واکنش عارف به ویدیو برخورد گشت ارشاد

واکنش عارف به ویدیو برخورد گشت ارشاد

عبارات مهم : برخورد

رئیس فراکسیون امید در یادداشت کوتاهی در کانال تلگرامی خود با اظهار تاسف از برخورد ماموران گشت ارشاد با یک زن خواستار برخورد جدی وزارت کشور و نیروی انتظامی با خاطیان شد و تاکید کرد: حرمت و ارزش دختران سرزمین من نباید با اعمال سلیقه بعضی افراد شکسته شود.

به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

واکنش عارف به ویدیو برخورد گشت ارشاد

انتشار کلیپی از نحوه برخورد زشت ماموران نیروی انتظامی با یک زن به بهانه بدپوششی نشان از این دارد که نهادهایی که خود را متولی ارشاد مردم می دانند هنوز به عوض کردن در رویکردهای فرهنگی باور ندارند و به حاکمیت چوب و چماق در ارشاد!مردم اعتقاد دارند. اینگونه برخوردها بعضا به وسیله افرادی صورت می گیرد که آموزش های مورد نیاز را در این خصوص طی نکرده اند و چه بسا خود بیش از دیگران به ارشاد نیازمند باشند.

ضمن تقدیر از وزیر محترم کشور به جهت تصویر العمل به موقع به این عنوان مهم است نهادهای ذی ربط یعنی وزارت کشور و نیروی انتظامی در برخورد قاطع با خاطیان درنگ نکنند و نتیجه بررسی های خود را به اطلاع افکار عمومی برسانند. مطمئنا فراکسیون امید هم در پیگیری این عنوان کارها مورد نیاز را انجام خواهد داد. حرمت و ارزش دختران سرزمین من نباید با اعمال سلیقه بعضی افراد شکسته شود. مطمئنا بانوان فرهیخته کشورمان هم در حفظ این حرمت ها بیش از دیگران و مدعیان تلاش می کنند.

رئیس فراکسیون امید در یادداشت کوتاهی در کانال تلگرامی خود با اظهار تاسف از برخورد ماموران گشت ارشاد با یک زن خواستار برخورد جدی وزارت کشور و نیروی انتظامی با خا

واژه های کلیدی: برخورد | دختران | برخورد قاطع | نحوه برخورد | نیروی انتظامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs