مرحله اصفهان مدیریت شورای شهر زاینده رود

مرحله: اصفهان مدیریت شورای شهر زاینده رود شهر اصفهان رییس جمهور اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پایان دومین جلسه پیگیری به پرونده «حمید بقایی»

حمید بقایی دقایقی پیش بعد از آخر جلسه پیگیری به پرونده‌اش، از ساختمان شماره 2 قوه قضاییه خارج شد. 

پایان دومین جلسه پیگیری به پرونده «حمید بقایی»

پایان دومین جلسه پیگیری به پرونده «حمید بقایی»

عبارات مهم : شماره

حمید بقایی دقایقی پیش بعد از آخر جلسه پیگیری به پرونده اش، از ساختمان شماره 2 قوه قضاییه خارج شد.

به گزارش ایسنا، دومین جلسه پیگیری به پرونده حمید بقایی در شعبه 1057 دادگاه خاص کارکنان دولت به آخر رسید.

پایان دومین جلسه پیگیری به پرونده «حمید بقایی»

در این میان، افرادی که بقایی را جهت ورود به دادگاه همراهی کرده بودند، تا آخر جلسه پیگیری پشت در ساختمان شماره 2 قوه قضاییه حضور داشتند.

حمید بقایی بعد از آخر دادگاه، به محوطه جلوی ساختمان شماره 2 قوه قضاییه آمد که ماموران حاضر در محل مانع از گفت وگوی وی با خبرنگاران شدند و بقایی را به سمت خیابان هدایت کردند.

حمید بقایی دقایقی پیش بعد از آخر جلسه پیگیری به پرونده‌اش، از ساختمان شماره 2 قوه قضاییه خارج شد. 

در این میان تعدادی از همراهان بقایی دور او جمع شدند که ماموران از حاضرین در محل درخواست کردند متفرق شوند که اصرار بقایی جهت صحبت منجر به درگیری کوتاهی بین ماموران و اطرافیانش شد.

در نهایت بقایی به همراه حامیان خود محل را ترک کرد.

واژه های کلیدی: شماره | پایان | پرونده | دادگاه | ساختمان | حمید بقایی | قوه قضاییه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs