مرحله اصفهان مدیریت شورای شهر زاینده رود

مرحله: اصفهان مدیریت شورای شهر زاینده رود شهر اصفهان رییس جمهور اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تولید گاز هیدوژن بسیار خالص

محققان دانشگاه لیت آمریکا با همکاری گروهی از محققان بین‌المللی توانستند کاتالیزگر جدیدی را شناسایی کنند که امکان تولید گاز هیدروژن بسیار خالص را فراهم می‌کند. ت

تولید گاز هیدوژن بسیار خالص

تولید گاز هیدوژن بسیار خالص

عبارات مهم : باتری

محققان دانشگاه لیت آمریکا با همکاری گروهی از محققان بین المللی توانستند کاتالیزگر جدیدی را شناسایی کنند که امکان تولید گاز هیدروژن بسیار خالص را فراهم می کند. تولید گاز هیدوژن بسیار خالص، کارآیی باتری های سوختی را زیاد کردن می دهد.

به گزارش ایرنا از ساینس دیلی، در این شیوه تولید هیدروژن، به طور مستمر از گاز مونوکسید کربن (CO) استفاده می شود.

تولید گاز هیدوژن بسیار خالص

کاتالیزگر ماده ای شیمیایی است که اگر در یک تصویر العمل شیمیایی به مخلوط واکنشی افزوده شود، سرعت رسیدن ماده را به حالت تعادل در سیستم زیاد کردن می دهد، بدون این که خود دستخوش تغییرات شیمیایی پایدار شود.

نتایج این تحقیقات موجب زیاد کردن کارآیی سلول های سوختی مبتنی بر هیدروژن می شود که به وسیله گاز مونوکسید کربن مسموم می شوند. در واقع این کاتالیزگر تازه که در دمای پایین فعال هست، امکان تولید هیدروژن بسیار خالص را جهت استفاده در باتری های سوختی فراهم می کند.

محققان دانشگاه لیت آمریکا با همکاری گروهی از محققان بین‌المللی توانستند کاتالیزگر جدیدی را شناسایی کنند که امکان تولید گاز هیدروژن بسیار خالص را فراهم می‌کند. ت

در نتیجه عملکرد این کاتالیزگر تازه در فشار و دمای پایین، مولکول های آب (H2O) و مونوکسید کربن (CO) در یک فرآیند موسوم به تبدیل آب به گاز، با هزینه ای اندک به گاز هیدروژن (H2) و دی اکسید کربن (CO2) تبدیل می شوند.

در دما و فشار پایین میزان انرژی مصرفی جهت انجام این تصویر العمل کمتر است و هزینه انجام آن نیز کم کردن می یابد. علاوه بر این اجرای چنین واکنشی در ابعاد کوچکتر مانند باتری های سوختی نیز ممکن می شود.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Science انتشار یافته است.

تولید گاز هیدوژن بسیار خالص

واژه های کلیدی: باتری | شیمیایی | تولید گاز | گاز مونوکسید کربن | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs