مرحله اصفهان مدیریت شورای شهر زاینده رود

مرحله: اصفهان مدیریت شورای شهر زاینده رود شهر اصفهان رییس جمهور اخبار اجتماعی

گت بلاگز عکس خبری مراسم ختم ابراهیم یزدی

به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه عصر دوشنبه در مراسم ختم «ابراهیم یزدی» در مسجد جامع شهرک قدس حضور داشت.

مراسم ختم ابراهیم یزدی

مراسم ختم ابراهیم یزدی

عبارات مهم : دوشنبه

به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه عصر دوشنبه در مراسم ختم «ابراهیم یزدی» در مسجد جامع شهرک قدس حضور داشت.

مراسم ختم ابراهیم یزدی

به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه عصر دوشنبه در مراسم ختم «ابراهیم یزدی» در مسجد جامع شهرک قدس حضور داشت.

مراسم ختم ابراهیم یزدی

به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه عصر دوشنبه در مراسم ختم «ابراهیم یزدی» در مسجد جامع شهرک قدس حضور داشت.

مراسم ختم ابراهیم یزدی

واژه های کلیدی: دوشنبه | مراسم ختم | وزیر امور خارجه | عکس خبری

مراسم ختم ابراهیم یزدی

مراسم ختم ابراهیم یزدی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs